ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  -  ΘΕΡΙΝΑ